Curve Light

Debiteurenrisico en de impact op uw creditmanagement

Telkens als uw bedrijf haar producten of diensten aan een klant levert, loopt men het risico dat deze debiteur niet voldoet aan zijn deel van de afspraak en u geen (correcte) betaling ontvangt. Dat is het ‘debiteurenrisico’, oftewel het risico dat u niet betaald wordt.

De impact hiervan op de cashflow en liquiditeit is niet te onderschatten. Daarnaast spreekt het voor zich dat er steeds een bepaald risico zal blijven bestaan. Voor een succesvol debiteurenbeheer is het belangrijk om dit debiteurenrisico zo accuraat mogelijk in kaart te brengen, zodat u er op een correcte wijze mee kan omgaan.

Het inschatten van het debiteurenrisico omvat een heel aantal factoren. De verschillen zijn fundamenteel als je spreekt over B2C, B2B en ook B2G (Business-to-Government).

Debiteurenrisico in Business-to-Consumer

Sinds de invoering van de GDPR is de beschikbare data uit externe bronnen logischerwijze kleiner geworden. Uiteraard is dit goede zaak voor de privacy van particulieren. Het vooraf voorspellen van het debiteurenrisico in B2C (wie zijn de ‘goede’ en ‘slechte’ betalers) is nu best een zware uitdaging. Dit kan gevolgen hebben voor uw klantacceptatiebeleid.

Wanneer iemand eenmaal klant is geworden (na de acceptatie) is er natuurlijk meer data beschikbaar. Op basis van de gegevens waarover een bedrijf beschikt en het betaalgedrag van de klant, is het aangewezen om te segmenteren op basis van debiteurenrisico. Zo krijgen klanten met een hoger risico bijvoorbeeld een strakke opvolging, terwijl een debiteur met goed betaalgedrag een ander inningstraject volgt.

Debiteurenrisico Beperken

Bedrijven die aan de slag gaan met dergelijke segmentatie, merken dat het kan lonen om de ‘acceptatie-drempel’ te verlagen. Ze ‘accepteren’ meer klanten, maar segmenteren ze naargelang het debiteurenrisico en zien uiteindelijk een omzetstijging die absoluut opweegt tegen een eventuele stijging in bad debt.

Debiteurenrisico in Business-to-Business

In tegenstelling tot de particuliere markt is er in B2C vrij veel accurate informatie beschikbaar. De gegevens omtrent de bedrijven worden echter niet altijd even frequent bijgewerkt, waardoor deze vrijwel altijd wat ‘outdated’ zijn (met natuurlijk uitzonderingen).

Een jaarrekening, bijvoorbeeld, is vaak al 6 maanden achterhaald bij haar publicatie. Een melding van de RSZ-schulden is dan weer een indicator die een recenter beeld kan geven.

De informatie is in B2B dus vaak iets ouder. Dat is echter geen probleem. Een blik op het historisch betaalgedrag van een bedrijf is doorgaans een goede manier om het debiteurenrisico en dus de kans op betaling in te schatten. Opnieuw kan segmentatie van de debiteuren een goede oplossing bieden.

Op basis van de beschikbare informatie kan u alle klanten een ‘score’ meegeven. Zo kan u verschillende inningstrajecten bepalen die strenger en korter worden naarmate het debiteurenrisico groter is, en andersom. Bij activiteiten tussen twee bedrijven is ook een andere wetgeving inzake invordering van kracht, die in geval van wanbetaling sneller juridische stappen toelaat.

Debiteurenrisico in Business-to-Government

In principe is de overheid, net zoals particulieren of bedrijven, een mogelijke debiteur van uw bedrijf. Echter staat deze debiteur ook bekend als wanbetaler. Hou er steeds rekening mee in zowel je prijszetting als je financiële plan dat de betaling wel eens op zich kan laten wachten.

Debiteurenrisico

Omgaan met het debiteurenrisico

Het debiteurenrisico is altijd een dynamisch gegeven. Het is niet enkel van belang bij klantacceptatie - telkens een transactie plaatsvindt tussen uw bedrijf en de klant loopt u opnieuw een risico. Hierbij is het belangrijk om in te zetten op monitoring van betalingen en eventuele wijzigingen in betaalgedrag.

Naast die monitoring zetten bedrijven met een succesvol debiteurenbeheer in op segmentatie in functie van de beschikbare gegevens en het waargenomen betaalgedrag. Dit betekent dat elke debiteur een gepersonaliseerd traject doorloopt, wat de kans op correcte betaling sterk verhoogt. Ook de lagere voorspelbaarheid van uw traject (vanuit het perspectief van de debiteur) is op lange termijn een voordeel.

Verder zorgt u er best voor dat uw facturatieproces snel en vlot verloopt, zodat uw debiteur de best mogelijke betaalervaring krijgt voorgeschoteld. Wanneer uw klant een aantal obstakels tegenkomt tijdens de betaling, komt dit uw debiteurenrisico niet ten goede! Ten slotte kan het tijdig aanbieden van afbetalingsplannen een optie zijn wanneer u betaalmoeilijkheden opmerkt.

Debiteurenbeheer in uw bedrijf

Het is belangrijk om te weten dat u het debiteurenrisico nooit volledig kunt wegwerken - dat zou de verkoop niet ten goede komen. Elke transactie draagt een risico mee. Een goed proces voor debiteurenbeheer brengt dit zo goed mogelijk in kaart. Software voor debiteurenbeheer biedt bedrijven een oplossing bij implementeren van alle bovengenoemde zaken.