Curve Light

Privacy Statement

Privacyverklaring Mail to Pay

25 mei 2018

Mail to Pay B.V. (hierna: Mail to Pay) hecht veel waarde aan jouw privacy. Onze omgang met privacy stemt overeen met de nationale wetgeving betreffende gegevensbescherming. Mail to Pay verkoopt jouw persoonlijke gegevens niet aan derden. In deze privacyverklaring leggen we uit op welke wijze Mail to Pay jouw persoonsgegevens gebruikt.

Welke gegevens verzamelen en verwerken we?
Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee een natuurlijk persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd, zoals bijvoorbeeld jouw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Mail to Pay verwerkt deze persoonsgegevens van je enkel in het kader van haar zakelijke relatie met het bedrijf waar je werkzaam voor bent of werkzaamheden voor verricht.

Klanten, relaties en leveranciers
Jouw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van de producten en diensten die Mail to Pay levert en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van ons klantenbestand. De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van Mail to Pay of het verwerken van persoonsgegevens is noodzakelijk om de afgesloten overeenkomst na te komen.
De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Na het beëindigen van de zakelijke overeenkomst of de zakelijke relatie worden de persoonsgegevens tot maximaal zeven jaren na beëindiging van de overeenkomst jaar bewaard.

Contactformulier
Met het contactformulier kun je ons vragen stellen of aanvragen doen over de producten van en dienstverlening door Mail to Pay. Hiervoor gebruiken wij jouw naam, e-mailadres en telefoonnummer. De verwerking van de persoonlijke informatie is noodzakelijk om je vraag of opmerking te kunnen verwerken. Jouw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van Mail to Pay.

Nieuwsbrief
Mail to Pay houdt haar klanten op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Mail to Pay handelt geheel conform de eisen uit de e-privacyrichtlijn. Alle ontvangers van onze nieuwsbrief hebben vooraf de mogelijkheid gekregen om verzet aan te tekenen. Ook bevat elke nieuwsbrief een mogelijkheid om je af te melden. Een andere mogelijkheid om de nieuwsbrief te krijgen is door je hiervoor actief aan te melden.

Camerabeveiliging
Op bepaalde locaties van Mail to Pay hangen camera’s. Deze hangen ter bescherming van onze bedrijfseigendommen en om eventuele incidenten te kunnen registreren. De camerabeelden worden maximaal vier weken bewaard dan wel na afhandeling van een geconstateerd incidenten. De grondslag voor de verwerking van de camerabeveiliging is het gerechtvaardigd belang van Mail to Pay.

Andere partijen
Wij verstrekken persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als dat noodzakelijk is voor de dienstverlening van Mail to Pay. Het gaat hier bijvoorbeeld om toeleveranciers van Mail to Pay. Daarnaast heeft Mail to Pay enkele ICT-diensten uitbesteed aan derden.

Privacyverklaring Mail to Pay

25 mei 2018

Mail to Pay B.V. (hierna: Mail to Pay) hecht veel waarde aan jouw privacy. Onze omgang met privacy stemt overeen met de nationale wetgeving betreffende gegevensbescherming. Mail to Pay verkoopt jouw persoonlijke gegevens niet aan derden. In deze privacyverklaring leggen we uit op welke wijze Mail to Pay jouw persoonsgegevens gebruikt.

Welke gegevens verzamelen en verwerken we?
Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee een natuurlijk persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd, zoals bijvoorbeeld jouw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Mail to Pay verwerkt deze persoonsgegevens van je enkel in het kader van haar zakelijke relatie met het bedrijf waar je werkzaam voor bent of werkzaamheden voor verricht.

Klanten, relaties en leveranciers
Jouw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van de producten en diensten die Mail to Pay levert en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van ons klantenbestand. De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van Mail to Pay of het verwerken van persoonsgegevens is noodzakelijk om de afgesloten overeenkomst na te komen.

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Na het beëindigen van de zakelijke overeenkomst of de zakelijke relatie worden de persoonsgegevens tot maximaal zeven jaren na beëindiging van de overeenkomst jaar bewaard.

Contactformulier
Met het contactformulier kun je ons vragen stellen of aanvragen doen over de producten van en dienstverlening door Mail to Pay. Hiervoor gebruiken wij jouw naam, e-mailadres en telefoonnummer. De verwerking van de persoonlijke informatie is noodzakelijk om je vraag of opmerking te kunnen verwerken. Jouw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van Mail to Pay.

Nieuwsbrief
Mail to Pay houdt haar klanten op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Mail to Pay handelt geheel conform de eisen uit de e-privacyrichtlijn. Alle ontvangers van onze nieuwsbrief hebben vooraf de mogelijkheid gekregen om verzet aan te tekenen. Ook bevat elke nieuwsbrief een mogelijkheid om je af te melden. Een andere mogelijkheid om de nieuwsbrief te krijgen is door je hiervoor actief aan te melden.

Camerabeveiliging
Op bepaalde locaties van Mail to Pay hangen camera’s. Deze hangen ter bescherming van onze bedrijfseigendommen en om eventuele incidenten te kunnen registreren. De camerabeelden worden maximaal vier weken bewaard dan wel na afhandeling van een geconstateerd incidenten. De grondslag voor de verwerking van de camerabeveiliging is het gerechtvaardigd belang van Mail to Pay.

Andere partijen
Wij verstrekken persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als dat noodzakelijk is voor de dienstverlening van Mail to Pay. Het gaat hier bijvoorbeeld om toeleveranciers van Mail to Pay. Daarnaast heeft Mail to Pay enkele ICT-diensten uitbesteed aan derden.

In bepaalde gevallen is Mail to Pay verplicht om uw persoonsgegevens te verstrekken aan de lokale autoriteiten. Als we informatie met deze andere bedrijven delen, is het hen niet toegestaan de gegevens voor een ander doel te gebruiken en moeten zij ze vertrouwelijk behandelen tenzij je andere toestemming geeft.

Doorgifte
Als je ervoor kiest ons jouw persoonsgegevens te verstrekken, kunnen wij, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften, die gegevens overdragen – indien noodzakelijk – aan de aan ons gelieerde bedrijven en onze dochtermaatschappijen of aan andere externe partijen, in het buitenland, en vanuit jouw land of rechtsgebied naar andere landen of rechtsgebieden in de wereld. Indien sprake is van gegevensoverdracht vanuit de Europese Economische Ruimte (EER) naar landen buiten de EER doet Mail to Pay dat uitsluitend indien betreffende land/onderneming zich heeft geconformeerd aan de Europese regelgeving. Ingeval sprake is van gegevensoverdracht tussen de EU en de VS vindt dat uitsluitend plaats indien voldaan wordt aan de tussen de EU en VS overeengekomen privacy-shield-overeenkomt.

Cookies
Wij maken op onze Mail to Pay-websites gebruik van cookies. Dat doen we om jouw gebruikservaring op onze website te kunnen blijven verbeteren, meer inzicht in onze klanten en hun vragen te krijgen, en bijvoorbeeld om het succes van commerciële acties te kunnen peilen. Je leest hier wat voor cookies wij gebruiken, hoe we omgaan met je informatie, wie de (mogelijke) ontvangers van deze gegevens zijn en hoe je je gegevens kunt (laten) wijzigen of verwijderen. Bovenal is het belangrijk dat je weet dat Mail to Pay altijd zo zorgvuldig mogelijk met jouw online gegevens omgaat, ze nooit zo maar aan derden overhandigd, en alle data waar mogelijk anonimiseert.

Wat is een cookie?
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door je browser (zoals Internet Explorer, Chrome of Safari) op de harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Met cookies kunnen we zien dat je ons weer bezoekt. Cookies lijken op ‘gewone’ platte tekstbestanden, en kunnen daarom zelf verder niets uitvoeren, beschadigen of installeren.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Voor dit doel worden cookies geplaatst. Deze informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Wij hebben Google Analytics privacy vriendelijk ingesteld. Onder meer wordt het IP-adres gepseudonimiseerd voordat dit gegeven wordt verzonden aan Google. Daarnaast hebben wij met Google een verwerkersovereenkomst gesloten en het is Google daarbij niet toegestaan deze gegevens aan derden te verstrekken of voor andere Google diensten in te zetten. De maximale bewaartermijn van de cookies die middels deze dienst worden gebruikt is door ons ingesteld op 26 maanden. Dit betekent dat na afloop van deze termijn de gegevens niet meer kunnen worden uitgelezen. De verwerking van jouw persoonsgegevens via Google Analytics is gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang om algemene statistieken van onze websitebezoekers te verkrijgen.

Lees voor meer informatie het privacybeleid van Google, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Zie hier voor meer informatie over de opt-out regeling van Google.

Gravatar
Gravatar is een functionele cookie die het mogelijk maakt om afbeeldingen in te laden op de website. Hierdoor ziet u bijvoorbeeld de foto’s van onze werknemers. Zie voor meer informatie de privacyverklaring van Gravatar.


Beveiliging Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat jouw gegevens bij ons voldoende beveiligd zijn door passende maatregelen te treffen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring Wanneer wijzigingen worden doorgevoerd in de categorie persoonsgegevens die bewaard worden dan wel de wijze waarop deze verwerkt worden, zal deze privacyverklaring aangepast worden.

Inzage en wijzigen van je gegevens Zodra je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben, kunt je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring

Je hebt als betrokkene de volgende rechten:

a) Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen.

b) Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben.

c) Het laten corrigeren en rectificeren van fouten en onjuistheden.

d) Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens.

e) Het intrekken van gegeven toestemming.

f) Bezwaar maken tegen een verwerking van persoonsgegevens.

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen Als je van mening bent dat wij je niet op de juiste manier helpen of op een verkeerde manier omgaan met jouw persoonsgegevens, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens Voor vragen omtrent privacy kun je contact opnemen met ons via emailadres support@mailtopay.nl


Contactgegevens FG
Data Protection Officer / Functionaris Gegevensbescherming

Mr. G. Bijlenga
Privacy Consultant - Auditconnect
Jean Monnetpark 11
7336 BA, Apeldoorn
The Netherlands
+31 (0)6 11 40 29 96
g.bijlenga@auditconnect.nl

Security & Compliance Manager
Mrs. V. van de Water
Application Manager - Mail to Pay
Van Coulsterweg 2
2952 CB, Alblasserdam
support@mailtopay.nl
+31 (0)85 - 273 74 94

Privacyverklaring Mail to Pay

25 mei 2018

Mail to Pay B.V. (hierna: Mail to Pay) hecht veel waarde aan jouw privacy. Onze omgang met privacy stemt overeen met de nationale wetgeving betreffende gegevensbescherming. Mail to Pay verkoopt jouw persoonlijke gegevens niet aan derden. In deze privacyverklaring leggen we uit op welke wijze Mail to Pay jouw persoonsgegevens gebruikt.

Welke gegevens verzamelen en verwerken we?
Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee een natuurlijk persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd, zoals bijvoorbeeld jouw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Mail to Pay verwerkt deze persoonsgegevens van je enkel in het kader van haar zakelijke relatie met het bedrijf waar je werkzaam voor bent of werkzaamheden voor verricht.

Klanten, relaties en leveranciers
Jouw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van de producten en diensten die Mail to Pay levert en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van ons klantenbestand. De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van Mail to Pay of het verwerken van persoonsgegevens is noodzakelijk om de afgesloten overeenkomst na te komen.

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Na het beëindigen van de zakelijke overeenkomst of de zakelijke relatie worden de persoonsgegevens tot maximaal zeven jaren na beëindiging van de overeenkomst jaar bewaard.

Contactformulier
Met het contactformulier kun je ons vragen stellen of aanvragen doen over de producten van en dienstverlening door Mail to Pay. Hiervoor gebruiken wij jouw naam, e-mailadres en telefoonnummer. De verwerking van de persoonlijke informatie is noodzakelijk om je vraag of opmerking te kunnen verwerken. Jouw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van Mail to Pay.

Nieuwsbrief
Mail to Pay houdt haar klanten op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Mail to Pay handelt geheel conform de eisen uit de e-privacyrichtlijn. Alle ontvangers van onze nieuwsbrief hebben vooraf de mogelijkheid gekregen om verzet aan te tekenen. Ook bevat elke nieuwsbrief een mogelijkheid om je af te melden. Een andere mogelijkheid om de nieuwsbrief te krijgen is door je hiervoor actief aan te melden.

Camerabeveiliging
Op bepaalde locaties van Mail to Pay hangen camera’s. Deze hangen ter bescherming van onze bedrijfseigendommen en om eventuele incidenten te kunnen registreren. De camerabeelden worden maximaal vier weken bewaard dan wel na afhandeling van een geconstateerd incidenten. De grondslag voor de verwerking van de camerabeveiliging is het gerechtvaardigd belang van Mail to Pay.

Andere partijen
Wij verstrekken persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als dat noodzakelijk is voor de dienstverlening van Mail to Pay. Het gaat hier bijvoorbeeld om toeleveranciers van Mail to Pay. Daarnaast heeft Mail to Pay enkele ICT-diensten uitbesteed aan derden.

In bepaalde gevallen is Mail to Pay verplicht om uw persoonsgegevens te verstrekken aan de lokale autoriteiten. Als we informatie met deze andere bedrijven delen, is het hen niet toegestaan de gegevens voor een ander doel te gebruiken en moeten zij ze vertrouwelijk behandelen tenzij je andere toestemming geeft.

Doorgifte
Als je ervoor kiest ons jouw persoonsgegevens te verstrekken, kunnen wij, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften, die gegevens overdragen – indien noodzakelijk – aan de aan ons gelieerde bedrijven en onze dochtermaatschappijen of aan andere externe partijen, in het buitenland, en vanuit jouw land of rechtsgebied naar andere landen of rechtsgebieden in de wereld. Indien sprake is van gegevensoverdracht vanuit de Europese Economische Ruimte (EER) naar landen buiten de EER doet Mail to Pay dat uitsluitend indien betreffende land/onderneming zich heeft geconformeerd aan de Europese regelgeving. Ingeval sprake is van gegevensoverdracht tussen de EU en de VS vindt dat uitsluitend plaats indien voldaan wordt aan de tussen de EU en VS overeengekomen privacy-shield-overeenkomt.

Cookies
Wij maken op onze Mail to Pay-websites gebruik van cookies. Dat doen we om jouw gebruikservaring op onze website te kunnen blijven verbeteren, meer inzicht in onze klanten en hun vragen te krijgen, en bijvoorbeeld om het succes van commerciële acties te kunnen peilen. Je leest hier wat voor cookies wij gebruiken, hoe we omgaan met je informatie, wie de (mogelijke) ontvangers van deze gegevens zijn en hoe je je gegevens kunt (laten) wijzigen of verwijderen. Bovenal is het belangrijk dat je weet dat Mail to Pay altijd zo zorgvuldig mogelijk met jouw online gegevens omgaat, ze nooit zo maar aan derden overhandigd, en alle data waar mogelijk anonimiseert.

Wat is een cookie?
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door je browser (zoals Internet Explorer, Chrome of Safari) op de harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Met cookies kunnen we zien dat je ons weer bezoekt. Cookies lijken op ‘gewone’ platte tekstbestanden, en kunnen daarom zelf verder niets uitvoeren, beschadigen of installeren.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Voor dit doel worden cookies geplaatst. Deze informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Wij hebben Google Analytics privacy vriendelijk ingesteld. Onder meer wordt het IP-adres gepseudonimiseerd voordat dit gegeven wordt verzonden aan Google. Daarnaast hebben wij met Google een verwerkersovereenkomst gesloten en het is Google daarbij niet toegestaan deze gegevens aan derden te verstrekken of voor andere Google diensten in te zetten. De maximale bewaartermijn van de cookies die middels deze dienst worden gebruikt is door ons ingesteld op 26 maanden. Dit betekent dat na afloop van deze termijn de gegevens niet meer kunnen worden uitgelezen. De verwerking van jouw persoonsgegevens via Google Analytics is gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang om algemene statistieken van onze websitebezoekers te verkrijgen.

Lees voor meer informatie het privacybeleid van Google, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Zie hier voor meer informatie over de opt-out regeling van Google.

Gravatar
Gravatar is een functionele cookie die het mogelijk maakt om afbeeldingen in te laden op de website. Hierdoor ziet u bijvoorbeeld de foto’s van onze werknemers. Zie voor meer informatie de privacyverklaring van Gravatar.

Beveiliging Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat jouw gegevens bij ons voldoende beveiligd zijn door passende maatregelen te treffen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring Wanneer wijzigingen worden doorgevoerd in de categorie persoonsgegevens die bewaard worden dan wel de wijze waarop deze verwerkt worden, zal deze privacyverklaring aangepast worden.

Inzage en wijzigen van je gegevens Zodra je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben, kunt je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring

Je hebt als betrokkene de volgende rechten:

a) Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen.

b) Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben.

c) Het laten corrigeren en rectificeren van fouten en onjuistheden.

d) Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens.

e) Het intrekken van gegeven toestemming.

f) Bezwaar maken tegen een verwerking van persoonsgegevens.

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen Als je van mening bent dat wij je niet op de juiste manier helpen of op een verkeerde manier omgaan met jouw persoonsgegevens, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens Voor vragen omtrent privacy kun je contact opnemen met ons via emailadres fg@l2p.nl.


Contactgegevens FG
Data Protection Officer / Functionaris Gegevensbescherming

Mr. G. Bijlenga
Privacy Consultant - Auditconnect
Jean Monnetpark 11
7336 BA, Apeldoorn
The Netherlands
+31 (0)6 11 40 29 96
g.bijlenga@auditconnect.nl

Security & Compliance Manager
Mrs. V. van de Water
Application Manager - Mail to Pay
Van Coulsterweg 2
2952 CB, Alblasserdam
support@mailtopay.nl
+31 (0)85 - 273 74 94

Déclaration de confidentialité Mail to Pay

Le 25 mai 2018

Mail to Pay B.V. (ci-après : Mail to Pay) attache beaucoup d’importance à votre vie privée. Notre traitement de la vie privée correspond à la législation nationale concernant la protection des données. Mail to Pay ne vend pas vos données personnelles à des tiers. Dans cette déclaration de confidentialité, nous expliquons de quelle façon Mail to Pay utilise vos données personnelles.

Quelles sont les données que nous recueillons et traitons ?

Les données personnelles sont des données par lesquelles une personne physique peut être identifiée directement ou indirectement, comme par exemple votre nom, adresse e-mail et numéro de téléphone. Mail to Pay traite ces données personnelles uniquement dans le cadre de sa relation professionnelle avec l’entreprise où vous travaillez ou pour laquelle vous effectuez des activités.

Clients, relations et fournisseurs

Nous traitons vos données personnelles pour la conclusion et l’exécution de contrats concernant des produits et services livrés par Mail to Pay et la gestion des relations en résultant, y compris l’exécution d’activités axées sur l’augmentation de notre fichier de clients. La base de ce traitement est l’intérêt justifié de Mail to Pay ou si le traitement de données personnelles est nécessaire pour respecter le contrat conclu.

Les données personnelles ne sont pas sauvegardées plus longtemps que nécessaire. Après la fin du contrat professionnel ou de la relation professionnelle, les données personnelles sont conservées au maximum sept ans après la fin du contrat.

Formulaire de contact

Avec le formulaire de contact vous pouvez nous poser des questions ou faire des demandes au sujet des produits et de la prestation de services par Mail to Pay. Pour ce faire, nous utilisons votre nom, adresse e-mail et numéro de téléphone. Le traitement des informations personnelles est nécessaire afin de pouvoir traiter votre question ou remarque. Vos données ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire. La base de ce traitement est l’intérêt justifié de Mail to Pay.

Newsletter

Mail to Pay informe ses clients à propos des derniers développements. Mail to Pay agit tout à fait conformément aux exigences de la directive de confidentialité électronique. Tous les destinataires de notre newsletter ont eu au préalable la possibilité de faire objection. Chaque newsletter contient aussi une possibilité de vous désactiver. Une autre possibilité pour recevoir la newsletter est de vous enregistrer de façon active.

Sécurisation par caméras

Il y a des caméras sur certains sites de Mail to Pay. Celles-ci sont installées à titre de protection de nos propriétés d’entreprise et afin de pouvoir enregistrer d’éventuels incidents. Les images de caméras sont conservées au maximum quatre semaines ou après le traitement d’un incident constaté. La base du traitement de la sécurisation par caméras est l’intérêt justifié de Mail to Pay.

Autres parties

Nous ne communiquons pas les données personnelles à d’autres entreprises ou instances, sauf si cela est nécessaire pour la prestation de services de Mail to Pay. Il s’agit par exemple de fournisseurs de Mail to Pay. En outre, Mail to Pay a confié quelques services TIC à des tiers.

Privacyverklaring Mail to Pay

25 mei 2018

Mail to Pay B.V. (hierna: Mail to Pay) hecht veel waarde aan jouw privacy. Onze omgang met privacy stemt overeen met de nationale wetgeving betreffende gegevensbescherming. Mail to Pay verkoopt jouw persoonlijke gegevens niet aan derden. In deze privacyverklaring leggen we uit op welke wijze Mail to Pay jouw persoonsgegevens gebruikt.

Welke gegevens verzamelen en verwerken we?
Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee een natuurlijk persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd, zoals bijvoorbeeld jouw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Mail to Pay verwerkt deze persoonsgegevens van je enkel in het kader van haar zakelijke relatie met het bedrijf waar je werkzaam voor bent of werkzaamheden voor verricht.

Klanten, relaties en leveranciers
Jouw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van de producten en diensten die Mail to Pay levert en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van ons klantenbestand. De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van Mail to Pay of het verwerken van persoonsgegevens is noodzakelijk om de afgesloten overeenkomst na te komen.
De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Na het beëindigen van de zakelijke overeenkomst of de zakelijke relatie worden de persoonsgegevens tot maximaal zeven jaren na beëindiging van de overeenkomst jaar bewaard.

Contactformulier
Met het contactformulier kun je ons vragen stellen of aanvragen doen over de producten van en dienstverlening door Mail to Pay. Hiervoor gebruiken wij jouw naam, e-mailadres en telefoonnummer. De verwerking van de persoonlijke informatie is noodzakelijk om je vraag of opmerking te kunnen verwerken. Jouw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van Mail to Pay.

Nieuwsbrief
Mail to Pay houdt haar klanten op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Mail to Pay handelt geheel conform de eisen uit de e-privacyrichtlijn. Alle ontvangers van onze nieuwsbrief hebben vooraf de mogelijkheid gekregen om verzet aan te tekenen. Ook bevat elke nieuwsbrief een mogelijkheid om je af te melden. Een andere mogelijkheid om de nieuwsbrief te krijgen is door je hiervoor actief aan te melden.

Camerabeveiliging
Op bepaalde locaties van Mail to Pay hangen camera’s. Deze hangen ter bescherming van onze bedrijfseigendommen en om eventuele incidenten te kunnen registreren. De camerabeelden worden maximaal vier weken bewaard dan wel na afhandeling van een geconstateerd incidenten. De grondslag voor de verwerking van de camerabeveiliging is het gerechtvaardigd belang van Mail to Pay.

Andere partijen
Wij verstrekken persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als dat noodzakelijk is voor de dienstverlening van Mail to Pay. Het gaat hier bijvoorbeeld om toeleveranciers van Mail to Pay. Daarnaast heeft Mail to Pay enkele ICT-diensten uitbesteed aan derden.

In bepaalde gevallen is Mail to Pay verplicht om uw persoonsgegevens te verstrekken aan de lokale autoriteiten. Als we informatie met deze andere bedrijven delen, is het hen niet toegestaan de gegevens voor een ander doel te gebruiken en moeten zij ze vertrouwelijk behandelen tenzij je andere toestemming geeft.

Doorgifte
Als je ervoor kiest ons jouw persoonsgegevens te verstrekken, kunnen wij, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften, die gegevens overdragen – indien noodzakelijk – aan de aan ons gelieerde bedrijven en onze dochtermaatschappijen of aan andere externe partijen, in het buitenland, en vanuit jouw land of rechtsgebied naar andere landen of rechtsgebieden in de wereld. Indien sprake is van gegevensoverdracht vanuit de Europese Economische Ruimte (EER) naar landen buiten de EER doet Mail to Pay dat uitsluitend indien betreffende land/onderneming zich heeft geconformeerd aan de Europese regelgeving. Ingeval sprake is van gegevensoverdracht tussen de EU en de VS vindt dat uitsluitend plaats indien voldaan wordt aan de tussen de EU en VS overeengekomen privacy-shield-overeenkomt.

Cookies
Wij maken op onze Mail to Pay-websites gebruik van cookies. Dat doen we om jouw gebruikservaring op onze website te kunnen blijven verbeteren, meer inzicht in onze klanten en hun vragen te krijgen, en bijvoorbeeld om het succes van commerciële acties te kunnen peilen. Je leest hier wat voor cookies wij gebruiken, hoe we omgaan met je informatie, wie de (mogelijke) ontvangers van deze gegevens zijn en hoe je je gegevens kunt (laten) wijzigen of verwijderen. Bovenal is het belangrijk dat je weet dat Mail to Pay altijd zo zorgvuldig mogelijk met jouw online gegevens omgaat, ze nooit zo maar aan derden overhandigd, en alle data waar mogelijk anonimiseert.

Wat is een cookie? Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door je browser (zoals Internet Explorer, Chrome of Safari) op de harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Met cookies kunnen we zien dat je ons weer bezoekt. Cookies lijken op ‘gewone’ platte tekstbestanden, en kunnen daarom zelf verder niets uitvoeren, beschadigen of installeren.

Google Analytics Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Voor dit doel worden cookies geplaatst. Deze informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Wij hebben Google Analytics privacy vriendelijk ingesteld. Onder meer wordt het IP-adres gepseudonimiseerd voordat dit gegeven wordt verzonden aan Google. Daarnaast hebben wij met Google een verwerkersovereenkomst gesloten en het is Google daarbij niet toegestaan deze gegevens aan derden te verstrekken of voor andere Google diensten in te zetten. De maximale bewaartermijn van de cookies die middels deze dienst worden gebruikt is door ons ingesteld op 26 maanden. Dit betekent dat na afloop van deze termijn de gegevens niet meer kunnen worden uitgelezen. De verwerking van jouw persoonsgegevens via Google Analytics is gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang om algemene statistieken van onze websitebezoekers te verkrijgen.
Lees voor meer informatie het privacybeleid van Google, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Zie hier voor meer informatie over de opt-out regeling van Google.

Gravatar Gravatar is een functionele cookie die het mogelijk maakt om afbeeldingen in te laden op de website. Hierdoor ziet u bijvoorbeeld de foto’s van onze werknemers. Zie voor meer informatie de privacyverklaring van Gravatar.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat jouw gegevens bij ons voldoende beveiligd zijn door passende maatregelen te treffen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer wijzigingen worden doorgevoerd in de categorie persoonsgegevens die bewaard worden dan wel de wijze waarop deze verwerkt worden, zal deze privacyverklaring aangepast worden.

Inzage en wijzigen van je gegevens
Zodra je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben, kunt je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring

Je hebt als betrokkene de volgende rechten:
a) Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen.
b) Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben.
c) Het laten corrigeren en rectificeren van fouten en onjuistheden.
d) Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens.
e) Het intrekken van gegeven toestemming.
f) Bezwaar maken tegen een verwerking van persoonsgegevens.
Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Als je van mening bent dat wij je niet op de juiste manier helpen of op een verkeerde manier omgaan met jouw persoonsgegevens, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Voor vragen omtrent privacy kun je contact opnemen met ons via e-mailadres support@mailtopay.nl

Dans certains cas, Mail to Pay est tenue de fournir vos données personnelles aux autorités locales. Si nous partageons des informations avec ces autres entreprises, il leur est interdit d’utiliser les données à une autre fin et elles doivent traiter vos données de manière confidentielle, sauf si vous donnez une autre autorisation.

Cession de données

Si vous choisissez de nous fournir vos données personnelles, nous pouvons, conformément aux prescriptions légales, transmettre ces données – si nécessaire – à des entreprises liées à Mail to Pay et nos filiales ou autres parties externes, à l’étranger, et depuis votre pays ou juridiction vers d’autres pays ou juridictions dans le monde. S’il est question de cession de données depuis l’Espace économique européen (EEE) vers des pays en dehors de l’EEE, Mail to Pay fait uniquement ceci si le pays/l’entreprise concerné(e) s’est conformé(e) à la réglementation européenne. S’il est question de cession de données entre l’UE et les E.-U., ceci a uniquement lieu si la protection bouclier vie privée correspond à ce qui a été convenu entre l’UE et les E.-U.

Cookies

Nous utilisons des cookies sur nos sites web Mail to Pay. Nous le faisons afin de pouvoir continuer à améliorer votre expérience d’utilisation sur notre site web, pour avoir plus de compréhension concernant nos clients et leurs questions, et afin de pouvoir sonder le succès d’actions commerciales. Ici, vous pouvez lire le type de cookies que nous utilisons, comment nous traitons vos informations, qui sont les (éventuels) destinataires de ces données et comment vous pouvez (faire) modifier ou éliminer vos données. Il est surtout important que vous sachiez que Mail to Pay traite toujours vos données en ligne de la façon la plus minutieuse, ne les transmet jamais tout simplement à des tiers, et anonymise toutes les données lorsque c’est possible.

Qu’est-ce un cookie ? Un cookie est un simple petit fichier qui est envoyé avec les pages de ce site web [et/ou applications Flash] et qui est sauvegardé par votre logiciel de navigation (comme Internet Explorer, Chrome ou Safari), sur le disque dur de votre ordinateur. Les informations qui y sont sauvegardées peuvent être renvoyées à nos serveurs lors d’une prochaine visite. Grâce aux cookies, nous pouvons voir que vous nous rendez de nouveau visite. Les cookies ressemblent à des fichiers de textes « ordinaires » et ne peuvent donc rien exécuter, endommager ou installer en plus

Google Analytics

Nous utilisons Google Analytics pour actualiser la manière dont les utilisateurs utilisent le site web. Nous avons placé des cookies à cette fin. Ces informations sont transmises à et sauvegardées par Google sur des serveurs aux Etats-Unis.

Google utilise ces informations pour actualiser la manière dont notre site web est utilisé, afin de pouvoir nous faire parvenir des rapports au sujet du site web. Nous avons établi l’aspect privé de Google Analytics de façon bienveillante. L’adresse IP est entre autres pseudonymisée avant d’envoyer cette donnée à Google. De plus, nous avons conclu un contrat de traitement avec Google et il est interdit à Google de fournir ces données à des tiers ou de les utiliser pour d’autres services de Google. Le délai de conservation maximal des cookies qui sont utilisés à l’aide de ce service est de 26 mois. Cela signifie que les données ne peuvent plus être lues après la fin de ce délai. Le traitement de vos données personnelles par le biais de Google Analytics est basé sur notre intérêt justifié d’obtenir des statistiques générales des visiteurs de notre site web.

Pour plus d’informations à ce sujet, veuillez lire la déclaration de confidentialité de Google, ainsi que la déclaration de confidentialité spécifique de Google Analytics. Vous y trouverez plus d’informations sur le règlement de non participation de Google.

Gravatar Gravatar est un cookie fonctionnel qui permet de télécharger des images sur le site web. Ainsi, vous pouvez par exemple voir des photos de nos employé(e)s. Pour plus d’informations, veuille lire la déclaration de confidentialité de Gravatar.

Sécurisation

La sécurisation des données personnelles est très importante pour nous. Nous veillons à ce que vos données soient sécurisées chez nous par la prise de mesures adéquates.

Modifications de la déclaration de confidentialité

Si des modifications sont exécutées dans la catégorie de données personnelles qui sont conservées ou au niveau de la façon selon laquelle celles-ci sont traitées, cette déclaration de confidentialité sera adaptée.

Consultation et modification de vos données

Dès que vous avez des questions ou si vous souhaitez savoir quelles données personnelles nous avons à votre sujet, vous pouvez toujours nous contacter. Veuillez lire les données de contact en bas de cette déclaration de confidentialité.

En tant que personne concernée, vous avez les droits suivants :

a) Vous pouvez obtenir des explications sur les données personnelles que nous avons et ce que nous en faisons.

b) Vous pouvez consulter les données personnelles précises que nous avons.

c) Vous pouvez faire corriger et rectifier des fautes et des incomplétudes.

d) Vous pouvez faire éliminer d’anciennes données personnelles.

e) Vous pouvez retirer votre autorisation.

f) Vous pouvez faire objection au traitement de vos données personnelles.

Attention ! Indiquez toujours clairement votre identité, de manière à ce que nous soyons sûrs de ne pas adapter ou éliminer des données de la mauvaise personne.

Déposer une réclamation

Si vous estimez que nous ne vous avons pas aidé de façon adéquate ou que nous traitons vos données personnelles de façon erronée, vous avez alors le droit de déposer une réclamation auprès de l’instance de surveillance Autorité des Données personnelles.

Données de contact

Pour des questions concernant la vie privée, vous pouvez nous contacter par le biais de notre adresse e-mail support@mailtopay.nl

In bepaalde gevallen is Mail to Pay verplicht om uw persoonsgegevens te verstrekken aan de lokale autoriteiten. Als we informatie met deze andere bedrijven delen, is het hen niet toegestaan de gegevens voor een ander doel te gebruiken en moeten zij ze vertrouwelijk behandelen tenzij je andere toestemming geeft.

Doorgifte
Als je ervoor kiest ons jouw persoonsgegevens te verstrekken, kunnen wij, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften, die gegevens overdragen – indien noodzakelijk – aan de aan ons gelieerde bedrijven en onze dochtermaatschappijen of aan andere externe partijen, in het buitenland, en vanuit jouw land of rechtsgebied naar andere landen of rechtsgebieden in de wereld. Indien sprake is van gegevensoverdracht vanuit de Europese Economische Ruimte (EER) naar landen buiten de EER doet Mail to Pay dat uitsluitend indien betreffende land/onderneming zich heeft geconformeerd aan de Europese regelgeving. Ingeval sprake is van gegevensoverdracht tussen de EU en de VS vindt dat uitsluitend plaats indien voldaan wordt aan de tussen de EU en VS overeengekomen privacy-shield-overeenkomt.

Cookies
Wij maken op onze Mail to Pay-websites gebruik van cookies. Dat doen we om jouw gebruikservaring op onze website te kunnen blijven verbeteren, meer inzicht in onze klanten en hun vragen te krijgen, en bijvoorbeeld om het succes van commerciële acties te kunnen peilen. Je leest hier wat voor cookies wij gebruiken, hoe we omgaan met je informatie, wie de (mogelijke) ontvangers van deze gegevens zijn en hoe je je gegevens kunt (laten) wijzigen of verwijderen. Bovenal is het belangrijk dat je weet dat Mail to Pay altijd zo zorgvuldig mogelijk met jouw online gegevens omgaat, ze nooit zo maar aan derden overhandigd, en alle data waar mogelijk anonimiseert.

Wat is een cookie? Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door je browser (zoals Internet Explorer, Chrome of Safari) op de harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Met cookies kunnen we zien dat je ons weer bezoekt. Cookies lijken op ‘gewone’ platte tekstbestanden, en kunnen daarom zelf verder niets uitvoeren, beschadigen of installeren.

Google Analytics Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Voor dit doel worden cookies geplaatst. Deze informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Wij hebben Google Analytics privacy vriendelijk ingesteld. Onder meer wordt het IP-adres gepseudonimiseerd voordat dit gegeven wordt verzonden aan Google. Daarnaast hebben wij met Google een verwerkersovereenkomst gesloten en het is Google daarbij niet toegestaan deze gegevens aan derden te verstrekken of voor andere Google diensten in te zetten. De maximale bewaartermijn van de cookies die middels deze dienst worden gebruikt is door ons ingesteld op 26 maanden. Dit betekent dat na afloop van deze termijn de gegevens niet meer kunnen worden uitgelezen. De verwerking van jouw persoonsgegevens via Google Analytics is gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang om algemene statistieken van onze websitebezoekers te verkrijgen.
Lees voor meer informatie het privacybeleid van Google, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Zie hier voor meer informatie over de opt-out regeling van Google.

Gravatar Gravatar is een functionele cookie die het mogelijk maakt om afbeeldingen in te laden op de website. Hierdoor ziet u bijvoorbeeld de foto’s van onze werknemers. Zie voor meer informatie de privacyverklaring van Gravatar.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat jouw gegevens bij ons voldoende beveiligd zijn door passende maatregelen te treffen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer wijzigingen worden doorgevoerd in de categorie persoonsgegevens die bewaard worden dan wel de wijze waarop deze verwerkt worden, zal deze privacyverklaring aangepast worden.

Inzage en wijzigen van je gegevens
Zodra je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben, kunt je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring

Je hebt als betrokkene de volgende rechten:
a) Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen.
b) Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben.
c) Het laten corrigeren en rectificeren van fouten en onjuistheden.
d) Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens.
e) Het intrekken van gegeven toestemming.
f) Bezwaar maken tegen een verwerking van persoonsgegevens.
Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Als je van mening bent dat wij je niet op de juiste manier helpen of op een verkeerde manier omgaan met jouw persoonsgegevens, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Voor vragen omtrent privacy kun je contact opnemen met ons via e-mailadres support@mailtopay.nl

In bepaalde gevallen is Mail to Pay verplicht om uw persoonsgegevens te verstrekken aan de lokale autoriteiten. Als we informatie met deze andere bedrijven delen, is het hen niet toegestaan de gegevens voor een ander doel te gebruiken en moeten zij ze vertrouwelijk behandelen tenzij je andere toestemming geeft.

Doorgifte Als je ervoor kiest ons jouw persoonsgegevens te verstrekken, kunnen wij, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften, die gegevens overdragen – indien noodzakelijk – aan de aan ons gelieerde bedrijven en onze dochtermaatschappijen of aan andere externe partijen, in het buitenland, en vanuit jouw land of rechtsgebied naar andere landen of rechtsgebieden in de wereld. Indien sprake is van gegevensoverdracht vanuit de Europese Economische Ruimte (EER) naar landen buiten de EER doet Mail to Pay dat uitsluitend indien betreffende land/onderneming zich heeft geconformeerd aan de Europese regelgeving. Ingeval sprake is van gegevensoverdracht tussen de EU en de VS vindt dat uitsluitend plaats indien voldaan wordt aan de tussen de EU en VS overeengekomen privacy-shield-overeenkomt.

Cookies Wij maken op onze Mail to Pay-websites gebruik van cookies. Dat doen we om jouw gebruikservaring op onze website te kunnen blijven verbeteren, meer inzicht in onze klanten en hun vragen te krijgen, en bijvoorbeeld om het succes van commerciële acties te kunnen peilen. Je leest hier wat voor cookies wij gebruiken, hoe we omgaan met je informatie, wie de (mogelijke) ontvangers van deze gegevens zijn en hoe je je gegevens kunt (laten) wijzigen of verwijderen. Bovenal is het belangrijk dat je weet dat Mail to Pay altijd zo zorgvuldig mogelijk met jouw online gegevens omgaat, ze nooit zo maar aan derden overhandigd, en alle data waar mogelijk anonimiseert.

Wat is een cookie? Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door je browser (zoals Internet Explorer, Chrome of Safari) op de harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Met cookies kunnen we zien dat je ons weer bezoekt. Cookies lijken op ‘gewone’ platte tekstbestanden, en kunnen daarom zelf verder niets uitvoeren, beschadigen of installeren.

Google Analytics Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Voor dit doel worden cookies geplaatst. Deze informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Wij hebben Google Analytics privacy vriendelijk ingesteld. Onder meer wordt het IP-adres gepseudonimiseerd voordat dit gegeven wordt verzonden aan Google. Daarnaast hebben wij met Google een verwerkersovereenkomst gesloten en het is Google daarbij niet toegestaan deze gegevens aan derden te verstrekken of voor andere Google diensten in te zetten. De maximale bewaartermijn van de cookies die middels deze dienst worden gebruikt is door ons ingesteld op 26 maanden. Dit betekent dat na afloop van deze termijn de gegevens niet meer kunnen worden uitgelezen. De verwerking van jouw persoonsgegevens via Google Analytics is gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang om algemene statistieken van onze websitebezoekers te verkrijgen.

Lees voor meer informatie het privacybeleid van Google, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Zie hier voor meer informatie over de opt-out regeling van Google.

Gravatar Gravatar is een functionele cookie die het mogelijk maakt om afbeeldingen in te laden op de website. Hierdoor ziet u bijvoorbeeld de foto’s van onze werknemers. Zie voor meer informatie de privacyverklaring van Gravatar.

Beveiliging Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat jouw gegevens bij ons voldoende beveiligd zijn door passende maatregelen te treffen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring Wanneer wijzigingen worden doorgevoerd in de categorie persoonsgegevens die bewaard worden dan wel de wijze waarop deze verwerkt worden, zal deze privacyverklaring aangepast worden.

Inzage en wijzigen van je gegevens Zodra je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben, kunt je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring

Je hebt als betrokkene de volgende rechten:

a) Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen.

b) Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben.

c) Het laten corrigeren en rectificeren van fouten en onjuistheden.

d) Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens.

e) Het intrekken van gegeven toestemming.

f) Bezwaar maken tegen een verwerking van persoonsgegevens.

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen Als je van mening bent dat wij je niet op de juiste manier helpen of op een verkeerde manier omgaan met jouw persoonsgegevens, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens Voor vragen omtrent privacy kun je contact opnemen met ons via e-mailadres support@mailtopay.nl

In bepaalde gevallen is Mail to Pay verplicht om uw persoonsgegevens te verstrekken aan de lokale autoriteiten. Als we informatie met deze andere bedrijven delen, is het hen niet toegestaan de gegevens voor een ander doel te gebruiken en moeten zij ze vertrouwelijk behandelen tenzij je andere toestemming geeft.

Doorgifte Als je ervoor kiest ons jouw persoonsgegevens te verstrekken, kunnen wij, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften, die gegevens overdragen – indien noodzakelijk – aan de aan ons gelieerde bedrijven en onze dochtermaatschappijen of aan andere externe partijen, in het buitenland, en vanuit jouw land of rechtsgebied naar andere landen of rechtsgebieden in de wereld. Indien sprake is van gegevensoverdracht vanuit de Europese Economische Ruimte (EER) naar landen buiten de EER doet Mail to Pay dat uitsluitend indien betreffende land/onderneming zich heeft geconformeerd aan de Europese regelgeving. Ingeval sprake is van gegevensoverdracht tussen de EU en de VS vindt dat uitsluitend plaats indien voldaan wordt aan de tussen de EU en VS overeengekomen privacy-shield-overeenkomt.

Cookies Wij maken op onze Mail to Pay-websites gebruik van cookies. Dat doen we om jouw gebruikservaring op onze website te kunnen blijven verbeteren, meer inzicht in onze klanten en hun vragen te krijgen, en bijvoorbeeld om het succes van commerciële acties te kunnen peilen. Je leest hier wat voor cookies wij gebruiken, hoe we omgaan met je informatie, wie de (mogelijke) ontvangers van deze gegevens zijn en hoe je je gegevens kunt (laten) wijzigen of verwijderen. Bovenal is het belangrijk dat je weet dat Mail to Pay altijd zo zorgvuldig mogelijk met jouw online gegevens omgaat, ze nooit zo maar aan derden overhandigd, en alle data waar mogelijk anonimiseert.

Wat is een cookie? Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door je browser (zoals Internet Explorer, Chrome of Safari) op de harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Met cookies kunnen we zien dat je ons weer bezoekt. Cookies lijken op ‘gewone’ platte tekstbestanden, en kunnen daarom zelf verder niets uitvoeren, beschadigen of installeren.

Google Analytics Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Voor dit doel worden cookies geplaatst. Deze informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Wij hebben Google Analytics privacy vriendelijk ingesteld. Onder meer wordt het IP-adres gepseudonimiseerd voordat dit gegeven wordt verzonden aan Google. Daarnaast hebben wij met Google een verwerkersovereenkomst gesloten en het is Google daarbij niet toegestaan deze gegevens aan derden te verstrekken of voor andere Google diensten in te zetten. De maximale bewaartermijn van de cookies die middels deze dienst worden gebruikt is door ons ingesteld op 26 maanden. Dit betekent dat na afloop van deze termijn de gegevens niet meer kunnen worden uitgelezen. De verwerking van jouw persoonsgegevens via Google Analytics is gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang om algemene statistieken van onze websitebezoekers te verkrijgen.

Lees voor meer informatie het privacybeleid van Google, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Zie hier voor meer informatie over de opt-out regeling van Google.

Gravatar Gravatar is een functionele cookie die het mogelijk maakt om afbeeldingen in te laden op de website. Hierdoor ziet u bijvoorbeeld de foto’s van onze werknemers. Zie voor meer informatie de privacyverklaring van Gravatar.

Beveiliging Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat jouw gegevens bij ons voldoende beveiligd zijn door passende maatregelen te treffen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring Wanneer wijzigingen worden doorgevoerd in de categorie persoonsgegevens die bewaard worden dan wel de wijze waarop deze verwerkt worden, zal deze privacyverklaring aangepast worden.

Inzage en wijzigen van je gegevens Zodra je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben, kunt je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring

Je hebt als betrokkene de volgende rechten:

a) Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen.

b) Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben.

c) Het laten corrigeren en rectificeren van fouten en onjuistheden.

d) Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens.

e) Het intrekken van gegeven toestemming.

f) Bezwaar maken tegen een verwerking van persoonsgegevens.

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen Als je van mening bent dat wij je niet op de juiste manier helpen of op een verkeerde manier omgaan met jouw persoonsgegevens, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens Voor vragen omtrent privacy kun je contact opnemen met ons via e-mailadres support@mailtopay.nl

Contactgegevens FG
Data Protection Officer / Functionaris Gegevensbescherming
Mr. G. Bijlenga
Privacy Consultant - Auditconnect
Jean Monnetpark 11
7336 BA, Apeldoorn
The Netherlands
+31 (0)6 11 40 29 96
g.bijlenga@auditconnect.nl

Security & Compliance Manager
Mrs. V. van de Water
Van Coulsterweg 2
2952 CB, Alblasserdam
The Netherlands
veronic.van.de.water@mailtopay.nl
+31 (0)85 - 273 74 94

Données de contact FG

Délégué à la protection des données

M. G. Bijlenga
Privacy Consultant - Auditconnect
Jean Monnetpark 11
7336 BA, Apeldoorn
Pays-Bas
+31 (0)6 11 40 29 96
g.bijlenga@auditconnect.nl

Responsable sécurité et conformité

Mme V. van de Water
Application Manager - Mail to Pay
Van Coulsterweg 2
2952 CB, Alblasserdam
Pays-Bas
support@mailtopay.nl
+31 (0)85 - 273 74 94

Contactgegevens FG
Data Protection Officer / Functionaris Gegevensbescherming
Mr. G. Bijlenga
Privacy Consultant - Auditconnect
Jean Monnetpark 11
7336 BA, Apeldoorn
The Netherlands
+31 (0)6 11 40 29 96
g.bijlenga@auditconnect.nl

Security & Compliance Manager
Mrs. V. van de Water
Application Manager - Mail to Pay
Van Coulsterweg 2
2952 CB, Alblasserdam
The Netherlands
support@mailtopay.nl
+31 (0)85 - 273 74 94

Contactgegevens FG
Data Protection Officer / Functionaris Gegevensbescherming
Mr. G. Bijlenga
Privacy Consultant - Auditconnect
Jean Monnetpark 11
7336 BA, Apeldoorn
The Netherlands
+31 (0)6 11 40 29 96
g.bijlenga@auditconnect.nl

Security & Compliance Manager
Mrs. V. van de Water
Application Manager - Mail to Pay
Van Coulsterweg 2
2952 CB, Alblasserdam
The Netherlands
support@mailtopay.nl
+31 (0)85 - 273 74 94

Contactgegevens FG
Data Protection Officer / Functionaris Gegevensbescherming
Mr. G. Bijlenga
Privacy Consultant - Auditconnect
Jean Monnetpark 11
7336 BA, Apeldoorn
The Netherlands
+31 (0)6 11 40 29 96
g.bijlenga@auditconnect.nl

Security & Compliance Manager
Mrs. V. van de Water
Application Manager - Mail to Pay
Van Coulsterweg 2
2952 CB, Alblasserdam
The Netherlands
support@mailtopay.nl
+31 (0)85 - 273 74 94