Curve Light

Robotic Process Automation (RPA), wat is het en wat kun je ermee?

De laatste jaren treedt Robotic Process Automation (RPA) steeds meer op de voorgrond. Maar wat is het nu precies? RPA is, kort gezegd, een stukje technologie dat ervoor zorgt dat bedrijfsprocessen geautomatiseerd kunnen worden. Dat stukje technologie wordt ook wel aangeduid als ‘Software Robots’ of bots. Met deze blog willen we meer informatie geven over wat Robotic Process Automation (in het Nederlands: robotgestuurde procesautomatisering) is, hoe het wordt toegepast en wat RPA oplevert voor een organisatie.

Het begin van Robotic Process Automation Software

RPA software lijkt iets van de laatste jaren, maar niets is minder waar. Het bestaat al vele tientallen jaren. Begin jaren ‘90 werd er veel ontwikkeld op het gebied van Robotic Process Automation. Dit waren in het begin vooral schermopnames, desktopmacro’s en workflow automation. Deze drie kernactiviteiten werden begin 2000 beter bekend onder de noemer Robotic Process Automation. Sinds die tijd heeft RPA een enorme vlucht genomen en wordt het in steeds meer bedrijfstakken toegepast.

Waar kun je Robotic Process Automation toepassen?

Robotic Process Automation kan op vrijwel iedere functie binnen een organisatie worden toegepast. Processen waarbij veel herhalende werkzaamheden worden verricht, lenen zich bij uitstek voor RPA. Enkele voorbeelden hiervan zijn: het genereren van facturen en offertes, debiteurenbeheer, data-entry en het opmaken van rapportages.

Robotic Process Automation inzetten voor jouw debiteurenbeheer?

Neem contact op

of bel: 085 - 273 7494

Robotic Process Automation in financiële dienstverlening

De financiële dienstverlening leent zich bij uitstek voor Robotic Process Automation. In deze sector worden nog veel processen handmatig uitgevoerd. Hierdoor neemt het risico op inefficiënt werken, onnodige kosten, fouten en fraude toe. Met Robotic Process Automation kunnen deze handelingen tot wel 90 procent worden geautomatiseerd. Neem bijvoorbeeld het openen van een bankrekening. Hieraan zitten strikte controles op bijvoorbeeld identiteit en kredietwaardigheid. Robotic Process Automation kan hierbij helpen door verschillende controles uit te voeren en de benodigde gegevens toe te sturen. Met de hedendaagse technologie is het zelfs mogelijk om een bankrekening te openen middels je mobiele telefoon, zonder dat je hiervoor naar de bank hoeft.

Robotic-Process-Automation

Robotic Process Automation in debiteurenbeheer

Debiteurenbeheer is een bedrijfsproces waar met Robotic Process Automation veel winst behaald kan worden. Door handmatige processen, zoals het verzenden van facturen (digitaal of op papier), het boeken van betalingen en het opnieuw aanschrijven van de debiteur te automatiseren, kan de werkdruk bij debiteurenbeheer aanzienlijk worden verlicht. Daarmee wordt tevens de kans op fouten geminimaliseerd. De tijd die wordt bespaard op deze handelingen kan vervolgens weer besteed worden aan het verder optimaliseren van andere processen of het begeleiden van klanten.

Meer weten over RPA in debiteurenbeheer?

Neem contact op

of bel: 085 - 273 7494

Debtor Process Automation

Mail to Pay heeft Robotic Process Automation volledig geoptimaliseerd voor het debiteurenbeheer. Hiermee is een nieuwe vorm van Robotic Process Automation geboren: Debtor Process Automation (DPA). DPA ontfermt zich over het gehele debiteurenproces. Van het verzenden van de eerste factuur en de prolongatie tot de laatste aanmaning en het automatisch toepassen van de Wet Incassokosten (WIK). Mail to Pay maakt gebruik van slimme algoritmes en machine learning en past deze toe op de historische betaaldata van de klant. Hierdoor weet het systeem de debiteur altijd op de juiste manier, op het beste moment en met de correcte toon te benaderen. Zo ervaart de klant de beste klantbeleving en dat resulteert weer in een lagere drempel én een hogere bereidheid om de factuur direct te voldoen. Met andere woorden: organisaties die de Debtor Process Automation van Mail to Pay inzetten, benaderen hun debiteuren klantvriendelijker en krijgen hun openstaande rekeningen beter en sneller betaald.

Toekomst van RPA

In de komende jaren zullen steeds meer bedrijven zich bewust worden van de voordelen van RPA. Het aantal implementaties zal daardoor sterk stijgen. RPA wordt dan voor meerdere processen gebruikt en zal naar verwachting klantgerichte en externe processen gaan beheren. Verder zal Smart Process Automation (SPA) zijn intrede doen als uitbreiding op Robotic Process Automation. Met SPA kan ongestructureerde data worden geautomatiseerd. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van machine learning, dat als alternatief fungeert voor de ‘If This Then That’-scripts. SPA wordt in de toekomst gevormd uit een combinatie van machine learning, cloudservices, big data en RPA.