Curve Light

Mail to Pay rondt ISAE 3402 Type II implementatie succesvol af

Na een intensief audit traject van zes maanden, waarin de auditoren van BDO hebben gekeken of Mail to Pay de processen die in ISAE 3402 Type I staan beschreven ook echt volgt, kan Mail to Pay met trots melden dat het ISAE 3402 Type II assurance heeft verkregen van BDO accountants. Hiermee toont Mail to Pay aan dat het dé leverancier kan zijn voor organisaties die het allerbeste vragen omtrent security en compliance.

Kopie van Logo ISAE 3402

Wat is ISAE 3402 Type II

ISAE staat voor International Standard for Assurance Engagements en is een audit standaard voor de mate van de beheersing van uitbestede processen. Daarnaast wordt er vanuit verschillende wet- en regelgeving geëist dat financiële instellingen, in het geval van uitbesteding van processen, kunnen aantonen dat de juistheid, volledigheid en tijdigheid van alle financiële processen worden gewaarborgd.

Implementatie

Er is door Mail to Pay de afgelopen maanden hard gewerkt om de ISAE 3402 Type II implementatie succesvol af te ronden. “De auditoren hebben gekeken of wij de afgelopen zes maanden de processen die we in ISAE 3402 type 1 hebben beschreven ook echt zo volgen. En dat doet Mail to Pay.” zegt Veronic.

“Dankzij ISAE 3402 Type II kan Mail to Pay waarborgen dat de financiële processen juist, volledig en tijdig worden uitgevoerd.”

Het succesvol afronden van de implementatie van ISAE 3402 Type II is van groot belang voor de verdere ontwikkeling van Mail to Pay. Mail to Pay heeft in de afgelopen 10 jaar een fantastische groei doorgemaakt dankzij een aantal grote klanten. “Ook in België zien we dat onze klanten steeds vaker te maken hebben met de strenge wet- en regelgeving bij uitbesteding van processen. Dankzij ISAE 3402 Type II kan Mail to Pay waarborgen dat de financiële processen juist, volledig en tijdig worden uitgevoerd” zegt Luc Verstraete - Managing Director Mail to Pay Belgium.

Jaarlijkse audit

Het normenkader van ISAE 3402 Type II zal jaarlijks worden onderworpen aan een audit. Hiermee wordt gewaarborgd dat de controles correct worden uitgevoerd en nog steeds relevant zijn voor Mail to Pay en haar processen.