Curve Light

Hoe Mail to Pay België omgaat met het Coronavirus

Aan klanten, leveranciers en andere relaties van Mail to Pay inzake het Coronavirus.

Van: Directie Mail to Pay
Inzake: Beleid Coronavirus
Plaats: Berchem
Datum: 12-03-2020

Beste Mail to Pay relatie,

Met deze memo wil Mail to Pay ingaan op de huidige situatie rondom het Coronavirus. Vooruitlopend op de zaken die worden geregeld vanuit de overheidsinstanties, wil de leiding van Mail to Pay het belang van de collega’s, klanten, leveranciers en relaties waarborgen met een sterk en eenduidig beleid.

Dat betekent dat vanaf aanstaande maandag 16-03-2020 tot nader order:

  • Mail to Pay collega’s geen afspraken op locatie meer hebben. Alle afspraken zijn per telefoon, per chat, per video of worden verplaatst tot de situatie omtrent Corona is verbeterd. Dit geldt voor alle afspraken met Mail to Pay medewerkers zoals, maar niet beperkt tot: gesprekken met leveranciers, instanties, sales-presentaties, trainingen en consultancy-afspraken.
  • Mail to Pay collega’s werken allemaal thuis en zijn bereikbaar via: mail, chat, mobiele telefoon en video conferencing. De relaties van Mail to Pay beschikken reeds over de correcte contactgegevens.

Mail to Pay beschikt over de juiste tools om de bereikbaarheid en service te waarborgen, zoals onze klanten en relaties reeds gewend zijn.

Mail to Pay beseft daarnaast dat deze maatregelen ingrijpend zijn en dat ze verder gaan dan de huidige voorschriften van de overheidsinstanties. Vanuit Mail to Pay wensen we deze maatregelen nu te nemen, en wel om de volgende drie redenen:

  • Het welzijn van Mail to Pay collega's en familieleden.
  • Het welzijn van Mail to Pay klanten, leveranciers en andere relaties.
  • Waarborging van de continuïteit van de bedrijfsvoering.

Bovenstaande is enkel mogelijk als de medewerkers van Mail to Pay gezond zijn en er duidelijkheid is omtrent het Mail to Pay beleid betreffende het Coronavirus. Daarenboven engageert Mail to Pay zich om het overheidsbeleid betreffende de situatie te respecteren.

De situatie omtrent Corona is uniek en vraagt dan ook een unieke proactieve reactie, grote flexibiliteit en sterke samenwerking. De business van Mail to Pay wordt gelukkig voor een groot deel online gevoerd en het werk kan van op afstand worden verricht.

De medewerkers van Mail to Pay zullen samen met hun relaties er alles aan doen om de omstandigheden omtrent het Coronavirus op een verantwoordelijke manier te benaderen. Neem voor vragen over dit beleid of nadere toelichting contact op met Mail to Pay.

Met vriendelijke groeten namens het hele Mail to Pay team,

Luc Verstraete
Managing Director Belgium