Curve Light

Luc Verstraete renforce l’équipe Mail to Pay comme Managing Director Belgium

Mail to Pay a déjà un certain nombre de clients en Belgique et a l'ambition d'acquérir une position plus forte sur le marché belge. A cette fin, Mail to Pay a attiré Luc Verstraete, qui assumera la fonction de Managing Director Belgium. Luc Verstraete possède une vaste expérience dans le domaine du Credit Management et de l'optimisation des processus. Il a acquis cette expérience entre autres chez Shell, Coca-Cola et Telenet.

Rody Heijstek (CEO, Mail to Pay): “Om de Belgische klanten goed te kunnen bedienen is een lokale aanpak nodig. In Luc vinden wij een persoon met veel kennis van de Belgische markt en hij heeft een sterk netwerk. Hij kan goed de vertaalslag maken van onze succesformule naar de Belgische kansen in de markt. Wij kijken enorm uit naar de toekomstige samenwerking met Luc.”

Zelf kijkt Luc Verstraete (Managing Director Belgium, Mail to Pay) erg uit naar zijn nieuwe uitdaging: “Mail to Pay is een absolute winnaar in het domein van ‘financial health’. Het brede aanbod aan producten en process-ondersteunende flows zal ook Belgische bedrijven helpen om hun digitale ambities te realiseren, een verbeterde inningsflows op te zetten en in te zetten op innovatieve processen (denk maar aan Machine learning & regelingenbots) binnen het domein van credit management. Ik heb dan ook veel vertrouwen in de start van dit avontuur met Mail to Pay.”

In eerste instantie gaat Mail to Pay zich in België richten op: het openen van een kantoor; in gesprek raken met potentiële klanten en partners; het werven van lokale expertise die het Mail to Pay team kan versterken.

Rody Heijstek (CEO, Mail to Pay) : "Une approche locale est nécessaire pour bien servir les clients belges. En Luc, nous trouvons une personne avec beaucoup de connaissance du marché belge et il a un réseau solide. Il peut facilement traduire notre formule de succès en opportunités sur le marché belge. Nous sommes impatients de travailler avec Luc afin de réaliser une belle avenir Belge.”

Luc Verstraete (Managing Director Belgium, Mail to Pay) attend avec impatience son nouveau défi : "Mail to Pay est un gagnant absolu dans le domaine de la 'santé financière'. La large gamme de produits et de flux supportant les processus aidera également les entreprises belges à réaliser leurs ambitions digitales, à mettre en place des flux de collection améliorés et à se connecter sur des processus innovants (pensez à ‘machine learning’ et à régler les plan de paiements à l’aide d’un robot) dans le domaine de la gestion du crédit. J'ai une grande confiance dans le début de cette aventure avec Mail to Pay.”

Dans un premier temps, Mail to Pay en Belgique se concentrera sur : l'ouverture d'un bureau locale, l'engagement avec des clients et partenaires potentiels et contracter des experts locales qui peuvent renforcer l'équipe Mail to Pay.

Rody Heijstek (CEO, Mail to Pay): “Om de Belgische klanten goed te kunnen bedienen is een lokale aanpak nodig. In Luc vinden wij een persoon met veel kennis van de Belgische markt en hij heeft een sterk netwerk. Hij kan goed de vertaalslag maken van onze succesformule naar de Belgische kansen in de markt. Wij kijken enorm uit naar de toekomstige samenwerking met Luc.”

Zelf kijkt Luc Verstraete (Managing Director Belgium, Mail to Pay) erg uit naar zijn nieuwe uitdaging: “Mail to Pay is een absolute winnaar in het domein van ‘financial health’. Het brede aanbod aan producten en process-ondersteunende flows zal ook Belgische bedrijven helpen om hun digitale ambities te realiseren, een verbeterde inningsflows op te zetten en in te zetten op innovatieve processen (denk maar aan Machine learning & regelingenbots) binnen het domein van credit management. Ik heb dan ook veel vertrouwen in de start van dit avontuur met Mail to Pay.”

In eerste instantie gaat Mail to Pay zich in België richten op: het openen van een kantoor; in gesprek raken met potentiële klanten en partners; het werven van lokale expertise die het Mail to Pay team kan versterken.

Rody Heijstek (CEO, Mail to Pay): “Om de Belgische klanten goed te kunnen bedienen is een lokale aanpak nodig. In Luc vinden wij een persoon met veel kennis van de Belgische markt en hij heeft een sterk netwerk. Hij kan goed de vertaalslag maken van onze succesformule naar de Belgische kansen in de markt. Wij kijken enorm uit naar de toekomstige samenwerking met Luc.”

Zelf kijkt Luc Verstraete (Managing Director Belgium, Mail to Pay) erg uit naar zijn nieuwe uitdaging: “Mail to Pay is een absolute winnaar in het domein van ‘financial health’. Het brede aanbod aan producten en process-ondersteunende flows zal ook Belgische bedrijven helpen om hun digitale ambities te realiseren, een verbeterde inningsflows op te zetten en in te zetten op innovatieve processen (denk maar aan Machine learning & regelingenbots) binnen het domein van credit management. Ik heb dan ook veel vertrouwen in de start van dit avontuur met Mail to Pay.”

In eerste instantie gaat Mail to Pay zich in België richten op: het openen van een kantoor; in gesprek raken met potentiële klanten en partners; het werven van lokale expertise die het Mail to Pay team kan versterken.

Rody Heijstek (CEO, Mail to Pay): “Om de Belgische klanten goed te kunnen bedienen is een lokale aanpak nodig. In Luc vinden wij een persoon met veel kennis van de Belgische markt en hij heeft een sterk netwerk. Hij kan goed de vertaalslag maken van onze succesformule naar de Belgische kansen in de markt. Wij kijken enorm uit naar de toekomstige samenwerking met Luc.”

Zelf kijkt Luc Verstraete (Managing Director Belgium, Mail to Pay) erg uit naar zijn nieuwe uitdaging: “Mail to Pay is een absolute winnaar in het domein van ‘financial health’. Het brede aanbod aan producten en process-ondersteunende flows zal ook Belgische bedrijven helpen om hun digitale ambities te realiseren, een verbeterde inningsflows op te zetten en in te zetten op innovatieve processen (denk maar aan Machine learning & regelingenbots) binnen het domein van credit management. Ik heb dan ook veel vertrouwen in de start van dit avontuur met Mail to Pay.”

In eerste instantie gaat Mail to Pay zich in België richten op: het openen van een kantoor; in gesprek raken met potentiële klanten en partners; het werven van lokale expertise die het Mail to Pay team kan versterken.

Over Mail to Pay

Mail to Pay is de grondlegger van Debtor Process Automation (DPA). Door jarenlange ervaring in Credit Management te combineren met de laatste innovaties is het Mail to Pay gelukt een platform te ontwikkelen dat direct kan bijdragen aan de financiële gezondheid van een organisatie en haar debiteuren.

Mail to Pay is ISO27001 gecertificeerd en verwerkt op dit moment voor haar opdrachtgevers meer dan 10.000.000 betaalverzoeken per jaar. Deze betaalverzoeken worden door slimme algoritmen verstuurd via e-mail, SMS, chat, print en interactive voice. Mail to Pay faciliteert op dit moment meer dan EUR 750.000.000 per jaar aan betalingen voor haar opdrachtgevers. Mail to Pay werkt op dit moment vooral voor bedrijven zoals energieleveranciers, drinkwaterleveranciers, webwinkels, (zorg-) verzekeraars, (semi-) overheidsinstanties en incassobureaus.

A propos de Mail to Pay

Mail to Pay est le fondateur de Debtor Process Automation (DPA). En combinant des années d'expérience dans la gestion du crédit avec les dernières innovations, Mail to Pay a réussi à développer une plateforme qui peut contribuer directement à la santé financière d'une organisation et de ses débiteurs.

Mail to Pay est certifié ISO27001 et traite actuellement plus de 10 000 000 de demandes de paiement par an pour ses clients. Ces demandes de paiement sont dirigées par des algorithmes intelligents via e-mail, SMS, chat, print et voix interactive. Mail to Pay facilite actuellement plus de 750.000.000 EUR par an en paiements pour ses clients. Mail to Pay travaille actuellement principalement pour des entreprises telles que des fournisseurs d'énergie, des fournisseurs d'eau potable, des boutiques en ligne, des assureurs (santé), des organismes (semi-) gouvernementaux et des agences de recouvrement.

Over Mail to Pay

Mail to Pay is de grondlegger van Debtor Process Automation (DPA). Door jarenlange ervaring in Credit Management te combineren met de laatste innovaties is het Mail to Pay gelukt een platform te ontwikkelen dat direct kan bijdragen aan de financiële gezondheid van een organisatie en haar debiteuren.

Mail to Pay is ISO27001 gecertificeerd en verwerkt op dit moment voor haar opdrachtgevers meer dan 10.000.000 betaalverzoeken per jaar. Deze betaalverzoeken worden door slimme algoritmen verstuurd via e-mail, SMS, chat, print en interactive voice. Mail to Pay faciliteert op dit moment meer dan EUR 750.000.000 per jaar aan betalingen voor haar opdrachtgevers. Mail to Pay werkt op dit moment vooral voor bedrijven zoals energieleveranciers, drinkwaterleveranciers, webwinkels, (zorg-) verzekeraars, (semi-) overheidsinstanties en incassobureaus.

Over Mail to Pay

Mail to Pay is de grondlegger van Debtor Process Automation (DPA). Door jarenlange ervaring in Credit Management te combineren met de laatste innovaties is het Mail to Pay gelukt een platform te ontwikkelen dat direct kan bijdragen aan de financiële gezondheid van een organisatie en haar debiteuren.

Mail to Pay is ISO27001 gecertificeerd en verwerkt op dit moment voor haar opdrachtgevers meer dan 10.000.000 betaalverzoeken per jaar. Deze betaalverzoeken worden door slimme algoritmen verstuurd via e-mail, SMS, chat, print en interactive voice. Mail to Pay faciliteert op dit moment meer dan EUR 750.000.000 per jaar aan betalingen voor haar opdrachtgevers. Mail to Pay werkt op dit moment vooral voor bedrijven zoals energieleveranciers, drinkwaterleveranciers, webwinkels, (zorg-) verzekeraars, (semi-) overheidsinstanties en incassobureaus.

Over Mail to Pay

Mail to Pay is de grondlegger van Debtor Process Automation (DPA). Door jarenlange ervaring in Credit Management te combineren met de laatste innovaties is het Mail to Pay gelukt een platform te ontwikkelen dat direct kan bijdragen aan de financiële gezondheid van een organisatie en haar debiteuren.

Mail to Pay is ISO27001 gecertificeerd en verwerkt op dit moment voor haar opdrachtgevers meer dan 10.000.000 betaalverzoeken per jaar. Deze betaalverzoeken worden door slimme algoritmen verstuurd via e-mail, SMS, chat, print en interactive voice. Mail to Pay faciliteert op dit moment meer dan EUR 750.000.000 per jaar aan betalingen voor haar opdrachtgevers. Mail to Pay werkt op dit moment vooral voor bedrijven zoals energieleveranciers, drinkwaterleveranciers, webwinkels, (zorg-) verzekeraars, (semi-) overheidsinstanties en incassobureaus.