Curve Light

Hoe Mail to Pay omgaat met het Coronavirus

Aan klanten, leveranciers en andere relaties van Mail to Pay inzake het Coronavirus.

Van: directie Mail to Pay
Inzake: beleid coronavirus
Plaats: Alblasserdam
Datum: 12-03-2020

Van: Directie Mail to Pay
Inzake: Beleid Coronavirus
Plaats: Alblasserdam
Datum: 12-03-2020

Van: Directie Mail to Pay
Inzake: Beleid Coronavirus
Plaats: Berchem
Datum: 12-03-2020

Van: Directie Mail to Pay
Inzake: Beleid Coronavirus
Plaats: Alblasserdam
Datum: 12-03-2020

Van: Directie Mail to Pay
Inzake: Beleid Coronavirus
Plaats: Alblasserdam
Datum: 12-03-2020

Beste Mail to Pay-relatie,

Met dit memo wil Mail to Pay ingaan op de huidige situatie rondom het coronavirus. Vooruitlopend op de zaken die worden geregeld op landelijke schaal, wil de leiding van Mail to Pay het belang van collega’s, klanten, leveranciers en relaties waarborgen met een sterk en eenduidig beleid.

Dit betekent dat tot nader order:

 • Mail to Pay-collega’s geen fysieke afspraken meer hebben met externen. Alle afspraken vinden plaats per telefoon, chat of video, of worden verplaatst tot de coronasituatie is verbeterd. Dit geldt voor alle afspraken met Mail to Pay-medewerkers, zoals gesprekken met leveranciers, instanties, salespresentaties, evaluaties, trainingen, consultancy-afspraken, enzovoorts.
 • Mail to Pay-collega’s allemaal thuis werken. Zij zijn bereikbaar via mail, chat, mobiele telefoon en videoconference op de contactgegevens die de relaties al van Mail to Pay hebben.

Mail to Pay heeft de juiste tools beschikbaar om de bereikbaarheid en service die klanten en relaties van ons gewend zijn, te waarborgen.

Heftige maatregelen om drie redenen

Mail to Pay beseft dat deze maatregelen heftig zijn. En dat ze verder gaan dan de huidige voorschriften van de instanties. Toch denkt Mail to Pay er goed aan te doen deze maatregelen nu te nemen, en wel om de volgende drie redenen:

 • Het welzijn van Mail to Pay-collega's en familieleden.
 • Het welzijn van Mail to Pay-klanten, -leveranciers en andere relaties.
 • Waarborging van de continuïteit van de bedrijfsvoering.

Bovenstaande lukt alleen als Mail to Pay-collega’s gezond zijn en zij zich geen zorgen hoeven te maken over onduidelijkheid in het beleid rondom de bestrijding van het coronavirus.

Unieke situatie vraagt proactieve reactie

De coronacrisis lijkt een unieke situatie en vraagt een unieke proactieve reactie, grote flexibiliteit en sterke samenwerking. De business van Mail to Pay is gelukkig voor een groot deel online, en het werk kan op afstand worden gedaan. Dat maakt de situatie voor Mail to Pay gemakkelijker dan bij veel andere bedrijven. Samen met haar relaties wil Mail to Pay er alles aan doen om de coronacrisis op een verantwoordelijke manier het hoofd te bieden. Neem voor vragen over dit beleid contact op met Mail to Pay, dan kan het nader worden toegelicht door een Mail to Pay-collega.

Met vriendelijke groeten namens het hele Mail to Pay-team,

Rody Heijstek
CEO

Beste Mail to Pay relatie,

Met dit memo wil Mail to Pay ingaan op de huidige situatie rondom het Corona virus. Vooruitlopend op de zaken die worden geregeld op landelijke schaal, wil de leiding van Mail to Pay het belang van de collega’s, klanten, leveranciers en relaties waarborgen met een sterk en eenduidig beleid.

Dat betekent dat vanaf aanstaande maandag 16-03-2020 tot nader order:

 • Mail to Pay collega’s geen fysieke afspraken meer hebben met externen. Alle afspraken zijn per telefoon, per chat, per video of worden verplaatst tot de Corona situatie is verbeterd. Dit geldt voor alle afspraken met Mail to Pay medewerkers zoals, maar niet beperkt tot: gesprekken met leveranciers, instanties, sales-presentaties, evaluaties, trainingen en consultancy-afspraken.
 • Mail to Pay collega’s werken allemaal thuis en zijn online en bereikbaar via: mail, chat, mobiele telefoon en video conferencing op de contactgegevens die de relaties al van Mail to Pay hebben.

Mail to Pay heeft de juiste tools beschikbaar om de bereikbaarheid en service te waarborgen, zoals de klanten en relaties gewend zijn.

Mail to Pay beseft daarnaast dat deze maatregelen heftig zijn. En dat ze verder gaan dan de huidige voorschriften van de instanties. Toch denkt Mail to Pay er goed aan te doen de maatregelen nu te nemen, en wel om de volgende drie redenen:

 • Het welzijn van Mail to Pay collega's en familieleden.
 • Het welzijn van Mail to Pay klanten, leveranciers en andere relaties.
 • Waarborging van de continuïteit van de bedrijfsvoering.

Bovenstaande lukt alleen als Mail to Pay collega’s gezond zijn, en zij zich geen zorgen hoeven te maken over onduidelijkheid in het beleid rondom het Corona virus.

De Corona crisis lijkt een unieke situatie, en vraagt een unieke proactieve reactie, grote flexibiliteit en sterke samenwerking. De business van Mail to Pay is gelukkig voor een groot deel online, en het werk kan op afstand worden gedaan. Dat maakt de situatie voor Mail to Pay gemakkelijker dan bij veel andere bedrijven.

Mail to Pay collega’s willen samen met haar relaties er alles aan doen om de Corona crisis op een verantwoordelijke manier het hoofd te bieden. Neem voor vragen over dit beleid contact op met Mail to Pay, dan kan het nader worden toegelicht door een Mail to Pay collega.

Met vriendelijke groeten namens het hele Mail to Pay team,

Rody Heijstek
CEO

Beste Mail to Pay relatie,

Met deze memo wil Mail to Pay ingaan op de huidige situatie rondom het Coronavirus. Vooruitlopend op de zaken die worden geregeld vanuit de overheidsinstanties, wil de leiding van Mail to Pay het belang van de collega’s, klanten, leveranciers en relaties waarborgen met een sterk en eenduidig beleid.

Dat betekent dat vanaf aanstaande maandag 16-03-2020 tot nader order:

 • Mail to Pay collega’s geen afspraken op locatie meer hebben. Alle afspraken zijn per telefoon, per chat, per video of worden verplaatst tot de situatie omtrent Corona is verbeterd. Dit geldt voor alle afspraken met Mail to Pay medewerkers zoals, maar niet beperkt tot: gesprekken met leveranciers, instanties, sales-presentaties, trainingen en consultancy-afspraken.
 • Mail to Pay collega’s werken allemaal thuis en zijn bereikbaar via: mail, chat, mobiele telefoon en video conferencing. De relaties van Mail to Pay beschikken reeds over de correcte contactgegevens.

Mail to Pay beschikt over de juiste tools om de bereikbaarheid en service te waarborgen, zoals onze klanten en relaties reeds gewend zijn.

Mail to Pay beseft daarnaast dat deze maatregelen ingrijpend zijn en dat ze verder gaan dan de huidige voorschriften van de overheidsinstanties. Vanuit Mail to Pay wensen we deze maatregelen nu te nemen, en wel om de volgende drie redenen:

 • Het welzijn van Mail to Pay collega's en familieleden.
 • Het welzijn van Mail to Pay klanten, leveranciers en andere relaties.
 • Waarborging van de continuïteit van de bedrijfsvoering.

Bovenstaande is enkel mogelijk als de medewerkers van Mail to Pay gezond zijn en er duidelijkheid is omtrent het Mail to Pay beleid betreffende het Coronavirus. Daarenboven engageert Mail to Pay zich om het overheidsbeleid betreffende de situatie te respecteren.

De situatie omtrent Corona is uniek en vraagt dan ook een unieke proactieve reactie, grote flexibiliteit en sterke samenwerking. De business van Mail to Pay wordt gelukkig voor een groot deel online gevoerd en het werk kan van op afstand worden verricht.

De medewerkers van Mail to Pay zullen samen met hun relaties er alles aan doen om de omstandigheden omtrent het Coronavirus op een verantwoordelijke manier te benaderen. Neem voor vragen over dit beleid of nadere toelichting contact op met Mail to Pay.

Met vriendelijke groeten namens het hele Mail to Pay team,

Luc Verstraete
Managing Director Belgium

Beste Mail to Pay relatie,

Met dit memo wil Mail to Pay ingaan op de huidige situatie rondom het Corona virus. Vooruitlopend op de zaken die worden geregeld op landelijke schaal, wil de leiding van Mail to Pay het belang van de collega’s, klanten, leveranciers en relaties waarborgen met een sterk en eenduidig beleid.

Dat betekent dat vanaf aanstaande maandag 16-03-2020 tot nader order:

 • Mail to Pay collega’s geen fysieke afspraken meer hebben met externen. Alle afspraken zijn per telefoon, per chat, per video of worden verplaatst tot de Corona situatie is verbeterd. Dit geldt voor alle afspraken met Mail to Pay medewerkers zoals, maar niet beperkt tot: gesprekken met leveranciers, instanties, sales-presentaties, evaluaties, trainingen en consultancy-afspraken.
 • Mail to Pay collega’s werken allemaal thuis en zijn online en bereikbaar via: mail, chat, mobiele telefoon en video conferencing op de contactgegevens die de relaties al van Mail to Pay hebben.

Mail to Pay heeft de juiste tools beschikbaar om de bereikbaarheid en service te waarborgen, zoals de klanten en relaties gewend zijn.

Mail to Pay beseft daarnaast dat deze maatregelen heftig zijn. En dat ze verder gaan dan de huidige voorschriften van de instanties. Toch denkt Mail to Pay er goed aan te doen de maatregelen nu te nemen, en wel om de volgende drie redenen:

 • Het welzijn van Mail to Pay collega's en familieleden.
 • Het welzijn van Mail to Pay klanten, leveranciers en andere relaties.
 • Waarborging van de continuïteit van de bedrijfsvoering.

Bovenstaande lukt alleen als Mail to Pay collega’s gezond zijn, en zij zich geen zorgen hoeven te maken over onduidelijkheid in het beleid rondom het Corona virus.

De Corona crisis lijkt een unieke situatie, en vraagt een unieke proactieve reactie, grote flexibiliteit en sterke samenwerking. De business van Mail to Pay is gelukkig voor een groot deel online, en het werk kan op afstand worden gedaan. Dat maakt de situatie voor Mail to Pay gemakkelijker dan bij veel andere bedrijven.

Mail to Pay collega’s willen samen met haar relaties er alles aan doen om de Corona crisis op een verantwoordelijke manier het hoofd te bieden. Neem voor vragen over dit beleid contact op met Mail to Pay, dan kan het nader worden toegelicht door een Mail to Pay collega.

Met vriendelijke groeten namens het hele Mail to Pay team,

Rody Heijstek
CEO

Beste Mail to Pay relatie,

Met dit memo wil Mail to Pay ingaan op de huidige situatie rondom het Corona virus. Vooruitlopend op de zaken die worden geregeld op landelijke schaal, wil de leiding van Mail to Pay het belang van de collega’s, klanten, leveranciers en relaties waarborgen met een sterk en eenduidig beleid.

Dat betekent dat vanaf aanstaande maandag 16-03-2020 tot nader order:

 • Mail to Pay collega’s geen fysieke afspraken meer hebben met externen. Alle afspraken zijn per telefoon, per chat, per video of worden verplaatst tot de Corona situatie is verbeterd. Dit geldt voor alle afspraken met Mail to Pay medewerkers zoals, maar niet beperkt tot: gesprekken met leveranciers, instanties, sales-presentaties, evaluaties, trainingen en consultancy-afspraken.
 • Mail to Pay collega’s werken allemaal thuis en zijn online en bereikbaar via: mail, chat, mobiele telefoon en video conferencing op de contactgegevens die de relaties al van Mail to Pay hebben.

Mail to Pay heeft de juiste tools beschikbaar om de bereikbaarheid en service te waarborgen, zoals de klanten en relaties gewend zijn.

Mail to Pay beseft daarnaast dat deze maatregelen heftig zijn. En dat ze verder gaan dan de huidige voorschriften van de instanties. Toch denkt Mail to Pay er goed aan te doen de maatregelen nu te nemen, en wel om de volgende drie redenen:

 • Het welzijn van Mail to Pay collega's en familieleden.
 • Het welzijn van Mail to Pay klanten, leveranciers en andere relaties.
 • Waarborging van de continuïteit van de bedrijfsvoering.

Bovenstaande lukt alleen als Mail to Pay collega’s gezond zijn, en zij zich geen zorgen hoeven te maken over onduidelijkheid in het beleid rondom het Corona virus.

De Corona crisis lijkt een unieke situatie, en vraagt een unieke proactieve reactie, grote flexibiliteit en sterke samenwerking. De business van Mail to Pay is gelukkig voor een groot deel online, en het werk kan op afstand worden gedaan. Dat maakt de situatie voor Mail to Pay gemakkelijker dan bij veel andere bedrijven.

Mail to Pay collega’s willen samen met haar relaties er alles aan doen om de Corona crisis op een verantwoordelijke manier het hoofd te bieden. Neem voor vragen over dit beleid contact op met Mail to Pay, dan kan het nader worden toegelicht door een Mail to Pay collega.

Met vriendelijke groeten namens het hele Mail to Pay team,

Rody Heijstek
CEO