Curve Light

Mail to Pay wint Credit Management Innovation Award 2018

Deze award is bedoeld voor organisaties die met succes een nieuw product of nieuwe dienst hebben ontwikkeld dat heeft geleid tot een aantoonbare positieve doorbraak in de manier waarop credit management plaatsvindt. Mail to Pay wint de award met haar Regelingenbot. De uitreiking vond plaats tijdens Credit Expo 2018.

Fb Img 1541717677004
Fb Img 1541717677004
Fb Img 1541717677004
Fb Img 1541717677004
Fb Img 1541717677004

"Ik ben super trots op de prestaties van het Mail to Pay team, geweldig om door de vakjury te zijn beoordeeld als de meest innovatieve partij van 2018." zegt Rody Heijstek CEO van Mail to Pay. "Met onze regelingenbot kunnen klanten veel beter grote hoeveelheden betalingsregelingen behandelen. De bot zorgt ervoor dat de regeling veel beter wordt nagekomen."

« Je suis très fier des prestations de l’équipe Mail to Pay, c’est fantastique d’être évalués par le jury d’experts comme la partie la plus innovante de 2018 », dit Rody Heijstek, PDG de Mail to Pay. « Avec notre bot règlements, les clients peuvent nettement mieux traiter de grandes quantités de règlements de paiement. Le bot veille à ce que le règlement soit beaucoup mieux respecté. »

"Ik ben super trots op de prestaties van het Mail to Pay team, geweldig om door de vakjury te zijn beoordeeld als de meest innovatieve partij van 2018." zegt Rody Heijstek CEO van Mail to Pay. "Met onze regelingenbot kunnen klanten veel beter grote hoeveelheden betalingsregelingen behandelen. De bot zorgt ervoor dat de regeling veel beter wordt nagekomen."

"Ik ben super trots op de prestaties van het Mail to Pay team, geweldig om door de vakjury te zijn beoordeeld als de meest innovatieve partij van 2018." zegt Rody Heijstek CEO van Mail to Pay. "Met onze regelingenbot kunnen klanten veel beter grote hoeveelheden betalingsregelingen behandelen. De bot zorgt ervoor dat de regeling veel beter wordt nagekomen."

"Ik ben super trots op de prestaties van het Mail to Pay team, geweldig om door de vakjury te zijn beoordeeld als de meest innovatieve partij van 2018." zegt Rody Heijstek CEO van Mail to Pay. "Met onze regelingenbot kunnen klanten veel beter grote hoeveelheden betalingsregelingen behandelen. De bot zorgt ervoor dat de regeling veel beter wordt nagekomen."

Over de regelingenbot

De regelingenbot van Mail to Pay kijkt naar het betaalgedrag van de debiteur en houdt gedurende de aflossingstermijn rekening met diens individuele betalingscapaciteit. Zo kan in overleg met de opdrachtgever de debiteur de mogelijkheid worden geboden om (eenmalig) een aflossing over te slaan, een termijnbedrag periodiek te verlagen of te verhogen óf zelfs om het bedrag in één keer af te lossen. Een betalingsregeling met een termijn van zes maanden kan zo acht, maar ook slechts vier maanden in beslag nemen. Uiteindelijk zorgt de regelingenbot er voor dat de betalingsregeling niet vastloopt en dat het aantal niet-succesvolle betalingsregelingen significant wordt teruggedrongen.

À propos du bot règlements

Le bot règlements de Mail to Pay vise le comportement de paiement du débiteur et tient compte de sa capacité de paiement individuelle pendant le délai d’amortissement. Ainsi, la possibilité peut être offerte au débiteur en concertation avec le client de diminuer ou d’augmenter le montant ou même de l’amortir en une seule fois. Un règlement de paiement avec un délai de six mois peut ainsi prendre huit mois, mais aussi quatre mois. Finalement, le bot règlements veille à ce que le règlement de paiement ne se bloque pas et que le nombre de règlements de paiement non-réussis soient diminué de manière significative.

Over de regelingenbot

De regelingenbot van Mail to Pay kijkt naar het betaalgedrag van de debiteur en houdt gedurende de aflossingstermijn rekening met diens individuele betalingscapaciteit. Zo kan in overleg met de opdrachtgever de debiteur de mogelijkheid worden geboden om (eenmalig) een aflossing over te slaan, een termijnbedrag periodiek te verlagen of te verhogen óf zelfs om het bedrag in één keer af te lossen. Een betalingsregeling met een termijn van zes maanden kan zo acht, maar ook slechts vier maanden in beslag nemen. Uiteindelijk zorgt de regelingenbot er voor dat de betalingsregeling niet vastloopt en dat het aantal niet-succesvolle betalingsregelingen significant wordt teruggedrongen.

Over de regelingenbot

De regelingenbot van Mail to Pay kijkt naar het betaalgedrag van de debiteur en houdt gedurende de aflossingstermijn rekening met diens individuele betalingscapaciteit. Zo kan in overleg met de opdrachtgever de debiteur de mogelijkheid worden geboden om (eenmalig) een aflossing over te slaan, een termijnbedrag periodiek te verlagen of te verhogen óf zelfs om het bedrag in één keer af te lossen. Een betalingsregeling met een termijn van zes maanden kan zo acht, maar ook slechts vier maanden in beslag nemen. Uiteindelijk zorgt de regelingenbot er voor dat de betalingsregeling niet vastloopt en dat het aantal niet-succesvolle betalingsregelingen significant wordt teruggedrongen.

Over de regelingenbot

De regelingenbot van Mail to Pay kijkt naar het betaalgedrag van de debiteur en houdt gedurende de aflossingstermijn rekening met diens individuele betalingscapaciteit. Zo kan in overleg met de opdrachtgever de debiteur de mogelijkheid worden geboden om (eenmalig) een aflossing over te slaan, een termijnbedrag periodiek te verlagen of te verhogen óf zelfs om het bedrag in één keer af te lossen. Een betalingsregeling met een termijn van zes maanden kan zo acht, maar ook slechts vier maanden in beslag nemen. Uiteindelijk zorgt de regelingenbot er voor dat de betalingsregeling niet vastloopt en dat het aantal niet-succesvolle betalingsregelingen significant wordt teruggedrongen.

Wil je meer weten over de Mail to Pay regelingenbot?

Of wil je een live demonstratie bij jou op kantoor? Neem contact met ons op voor een afspraak.

Vous souhaitez en savoir plus sur le bot règlements Mail to Pay ?

Ou vous souhaitez une démonstration en direct chez vous au bureau ? Si oui, contactez-nous pour un rendez-vous.

Wil je meer weten over de Mail to Pay regelingenbot?

Of wil je een live demonstratie bij jou op kantoor? Neem contact met ons op voor een afspraak.

Wil je meer weten over de Mail to Pay regelingenbot?

Of wil je een live demonstratie bij jou op kantoor? Neem contact met ons op voor een afspraak.

Wil je meer weten over de Mail to Pay regelingenbot?

Of wil je een live demonstratie bij jou op kantoor? Neem contact met ons op voor een afspraak.